South Carolina Finance

Sep 22 2017

Master in het management (Leuven) – KU Leuven #master #of #management


#

Master in het management (Leuven)

Kies je programma

Profiel

Is deze opleiding iets voor jou?

  • Je hebt interesse in het management en zijn deelaspecten.
  • Je wil de wisselwerking tussen economische actoren op de markt en, op meer geaggregeerd niveau, in de nationale en internationale economie begrijpen.
  • Je wil inzicht verwerven in het gedrag van ondernemingen en de werking van verschillende marktvormen.
  • Je beschikt over de nodige basiskennis statistiek.
  • Via kennis van verschillende functionele managementdomeinen wil je een bedrijf begrijpen en basisproblmeen zelf oplossen aan de hand van daartoe geschikte (kwantitatieve) methoden en denkkaders.

Toelatingsvoorwaarden

Opleiding

Wat houdt de opleiding master in het management in?

Deze master biedt je een brede basis, gaande van de economische disciplines (macro-economie en micro-economie) over de verkenning van een reeks onontbeerlijke kwantitatieve methoden voor een wetenschappelijke benadering van management, tot een aantal functionele managementdomeinen (boekhouden, financi n, marketing, productie en logistiek, personeelsbeleid en strategisch management).

Opbouw

De master in het management is een njarige master van 60 studiepunten. Je volgt een verplichte gemeenschappelijke kern, die aangevuld wordt met een basistraject of een doorstroomtraject. Als je kiest voor het doorstroomtraject, dan kun je na de master in het management doorstromen naar volgende kernmasters:

master in de toegepaste economische wetenschappen

Master of Business Economics

Bepaalde bachelordiploma s kunnen na het doorstroomtaject in master in het management ook doorstromen naar de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur/handelsingenieur in de beleidsinformatica.

Een innovatief idee?

Wil je nog tijdens je studies je eigen onderneming starten, je expertise delen met andere studenten of extra cursussen volgen rond ondernemerschap en ondernemingszin, dan kan dat met Lcie. Lcie is h t platform van de KU Leuven dat studenten met innovatieve en ondernemende idee n steunt en stimuleert.

Dit is een initi le master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Doelstellingen

De opleiding wenst de deelnemers die een academische opleiding in een niet-economisch vakgebied hebben gevolgd, een fundamenteel en conceptueel inzicht te bieden in elk van de functionele gebieden van de bedrijfskunde, samen met een grondig inzicht in het algemene economische gebeuren en de impact ervan op de bedrijfsvoering.

Op het einde van de opleiding beschikt de student :
– over een basisvorming in de economische disciplines (micro- en macro-economie);
– een basisvorming in een aantal functionele domeinen (boekhouden, financiën, marketing, productie- en voorraadbeheer, personeelsbeleid, enmanagement en strategie);
– over inzicht in fundamentele ondersteunende disciplines (kwantitatieve beleidsmethoden);
– over een brede maatschappelijke belangstelling;
– over de vaardigheden op het vlak van adequate communicatie- en rapporteringsvaardigheden

Loopbaan

Loopbaan

In steeds meer beroepssferen moeten werknemers, managers en ondernemers hun inhoudelijke specialisatie kunnen combineren met een sterk bedrijfskundig inzicht. Deze master biedt studenten uit diverse studiegebieden die mogelijkheid, zodat ze beter kunnen interageren met andere managementfuncties. De opleiding richt zich op bachelor- en masterstudenten die hun scholing in een niet-economisch domein willen verbreden met algemene inzichten in management en bedrijfskunde. en zich op die manier voorbereiden op management-, advies- en staffuncties in een ruime waaier van functionele domeinen en sectoren, zowel in de priv -, de non-profit- als publieke sector .

Meer informatie over hoe je je kunt voorbereiden op de arbeidsmarkt vind je hier .

Contact

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Hoofdgebouw
Naamsestraat 69 bus 3500
3000 LEUVEN

FEB House of students Campus Leuven (onderwijs- en studentenadministratie, studieloopbaanbegeleiders, studiebegeleiders)
Naamsestraat 61 bus 3551
3000 Leuven
tel. + 32 16 32 66 12

Je kunt je vragen ook richten aan deFEBadvisor van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (Leuven).

Algemeen
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 Leuven
Contacteer ons via het contactformulier op onze website .

Toelatingsvoorwaarden

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de student tijdig geïnformeerd worden over:

  • de risico’s waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
  • de bij deze risico’s horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies.

De risico’s en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met Dienst VGMWritten by admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *