South Carolina Finance

May 16 2018

Hospice – Hospice Berkenstein, stein hospice.#Stein #hospice

Als sterven dichtbij komt In hospice Berkenstein wordt 24 uur per dag palliatief terminale zorg verleend. Deze zorg is een samenwerking van professionele zorg door huisarts en thuiszorgorganisatie, met getrainde vrijwilligers. De vrijwilligers ondersteunen de familie en nemen, indien gewenst, een deel van de zorg van de familie over. Daarnaast vervullen zij de rol van gastvrouw/gastheer. Centraal bij de verzorging in de hospice staan de persoonlijke wensen van de bewoner. In de hospice wordt met respect rekening gehouden met de persoonlijke levensovertuiging van de bewoner. De hospice staat in een groene omgeving in Veenendaal West. De hospice beschikt over drie …